1939–1969

Inkomster och investeringar inom industrien 1937–1944


FÖRORD

Institutets i fjol publicerade undersökning »Vinster och utdelningar vid större industriföretag 1937–1943» innehöll en bearbetning av företagens bokslut med en korrigering av den redovisade vinsten för den växlande bokföringen av skatteposterna. Denna undersökning har i år fullföljts och utvidgats till att omfatta ett större företagsurval. Den har vidare kompletterats med uppgifter rörande taxerat belopp, tillverkningarnas försäljningsvärde, övriga intäkter samt lönesumma. Härigenom har en något fullständigare bild av den allmänna utvecklingen inom industrien kunnat erhållas. Vidare har bruttointäkternas fördelning på löner, skatter, vinster och utdelningar kunnat belysas. Ledningen av denna undersökning har i samarbete med institutets direktör och sekreterare handhafts av fil. lic. E. Dahmén.

Till årets bokslutsbearbetning och sammanställningen av nämnda kompletterande uppgifter har i år fogats en av lic. Dahmén utförd, fristående undersökning rörande finansieringen av investeringsverksamheten 1939–1944 i tre större industrigrenar, nämligen »tung industri», »skogsindustri» samt »textil- och beklädnadsindustri».


Stockholm i oktober 1945.
Ingvar Svennilson.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se