1939–1969

Inkomster och investeringar inom industrien 1937–1944


FÖRORD

Institutets i fjol publicerade undersökning »Vinster och utdelningar vid större industriföretag 1937–1943» innehöll en bearbetning av företagens bokslut med en korrigering av den redovisade vinsten för den växlande bokföringen av skatteposterna. Denna undersökning har i år fullföljts och utvidgats till att omfatta ett större företagsurval. Den har vidare kompletterats med uppgifter rörande taxerat belopp, tillverkningarnas försäljningsvärde, övriga intäkter samt lönesumma. Härigenom har en något fullständigare bild av den allmänna utvecklingen inom industrien kunnat erhållas. Vidare har bruttointäkternas fördelning på löner, skatter, vinster och utdelningar kunnat belysas. Ledningen av denna undersökning har i samarbete med institutets direktör och sekreterare handhafts av fil. lic. E. Dahmén.

Till årets bokslutsbearbetning och sammanställningen av nämnda kompletterande uppgifter har i år fogats en av lic. Dahmén utförd, fristående undersökning rörande finansieringen av investeringsverksamheten 1939–1944 i tre större industrigrenar, nämligen »tung industri», »skogsindustri» samt »textil- och beklädnadsindustri».


Stockholm i oktober 1945.
Ingvar Svennilson.

Aktuell forskare

Erik Lundin

Forskningsområden: Empirisk industriell organisation och elmarknadens ekonomi

Några av de frågor Erik Lundin försöker besvara i sin forskning:

 • Hur gör företag för att maximera sin vinst i nätverksindustrier?

 • Vilken är statens roll i övergången till en klimatneutral elproduktion?

IFN kalendarium

 • 17
  Jan

  TBA

  Forskarseminarier

  Tore Ellingsen Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se