1939–1969

Svensk industriell företagarverksamhet. Band 1


FÖRORD

Föreliggande arbete kan, om man så vill, huvudsakligen betraktas som en historisk och statistisk skildring av svensk industriell utveckling under en mycket händelserik period. Det lägger inte huvudvikten vid en teoretisk analys. Ännu mindre är det fråga om något inlägg i den ekonomiskpolitiska debatten. Det har emellertid varit min ambition att lägga upp arbetet så, att det i möjligaste mån lämnar dörrarna öppna för en mera teoretisk analys liksom för ekonomisk-politiska frågeställningar. Först och främst har jag från början försökt placera in det i ett större sammanhang genom att i korthet beröra några metodproblem i det vetenskapliga studiet av den ekonomiska utvecklingen. Vidare har jag lagt mig vinn om att uttryckligen redovisa de viktigaste problemställningarna och begreppen för att få en på en gång systematisk och historisk framställning med anknytning till de inte närmare diskuterade teoretiska och ekonomisk-politiska
frågorna. Jag har härvid varit medveten om, att begreppsutrustningen och systematiken kan vara besvärande för många läsare. Alldeles frånsett min åsikt, att den har vetenskapliga fördelar framför en helt krönikemässig skildring och att den i grund och botten möjliggör en mera levande bild av utvecklingen, hoppas och tror jag dock, att även dessa läsare i längden ha glädje av att få framställningen i denna form. Utan en dylik blir det svårt att se de stora linjerna i utvecklingen och att skilja mellan väsentligheter och oväsentligheter. Inte minst blir det i längden svårt att hålla den historiska och statistiska skildringens innehåll i minnet.

...

 

Stockholm den 1 mars 1950.
Erik Dahmen

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se