1939–1969

The Industrial Institute for Economic and Social Research – A Survey of its Activities

 

Origin, Status, and Working Procedures

Economic and social development up to the middle 1930's made apparent the need for an institution devoted to survey and research work on industrial problems and on general economic and social problems of importance to industry. An important aspect of this development was the economic, social, and political transformation which in many different ways made demands on private enterprise that had previously, been largely unknown. It was felt, too, that activities of this type might lead to a wider knowledge of the industrial sector of the economy, outside industry circles as well. This, in the long run, could be to the advantage of society in general. For effective survey and research work, such a research institution would have to be closely connected with Swedish industry and its organizations.

...

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se