1939–1969

Prisdifferentiering inom handeln. En studie av köparprestationer ur leverantörens synpunkt


Förord

Frågan om prisdifferentiering och prestationer inom handeln har på senare tid varit under livlig debatt, inte minst i samband med vissa nya affärstyper. För att få ett klarläggande av de teoretiska och praktiska principer som man kan täinkas tillämpa på
detta område har Sveriges Industriförbund och Sveriges Grossistforbund vänt sig till lUI och GUI och bett om en undersökning. Resultatet av vårt arbete med dessa problem redovisas i föreliggande publikation.

Utredningen har inom de två instituten handhafts av civilekonomerna Lars Liden och Bengt A. Holmberg, vilka tillsammans författat redogörelsen for undersökningen. De juridiska synpunkterna i kapitel 4 har skrivits av jur. kand. Carl Anderberg, som dessutom varit behjälplig i intervjuarbetet. For diskussion av de erhåillna resultaten har författarna till sitt förfogande haft en rådgivande kommittée bestående av direktör Curt Sandström (ordf.), pol. mag. Lars Berg, DHG, fiI. lic. Erik Höök och civilekonom
Curt Kihlstedt.

Stockholm i maj 1960
Jan Wallander och Curt Sandström

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se