1939–1969

Prisdifferentiering inom handeln. En studie av köparprestationer ur leverantörens synpunkt


Förord

Frågan om prisdifferentiering och prestationer inom handeln har på senare tid varit under livlig debatt, inte minst i samband med vissa nya affärstyper. För att få ett klarläggande av de teoretiska och praktiska principer som man kan täinkas tillämpa på
detta område har Sveriges Industriförbund och Sveriges Grossistforbund vänt sig till lUI och GUI och bett om en undersökning. Resultatet av vårt arbete med dessa problem redovisas i föreliggande publikation.

Utredningen har inom de två instituten handhafts av civilekonomerna Lars Liden och Bengt A. Holmberg, vilka tillsammans författat redogörelsen for undersökningen. De juridiska synpunkterna i kapitel 4 har skrivits av jur. kand. Carl Anderberg, som dessutom varit behjälplig i intervjuarbetet. For diskussion av de erhåillna resultaten har författarna till sitt förfogande haft en rådgivande kommittée bestående av direktör Curt Sandström (ordf.), pol. mag. Lars Berg, DHG, fiI. lic. Erik Höök och civilekonom
Curt Kihlstedt.

Stockholm i maj 1960
Jan Wallander och Curt Sandström

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se