1939–1969

Löneökningars verkningar inom industrin

Författare: Lars Nabseth
År: 1961Antal sidor: 355Förlag: IUI och Almqvist & WiksellFörlagsort: Stockholm

Löneökningars verkningar inom industrin Lars Nabseth

Förord

Ett väsentligt område för forskningsverksamheten inom Industriens Utredningsinstitut har sedan länge varit arbetsmarknadens problem. Vid institutet har sålunda utförts ett flertal undersökningar rörande arbetskraftens omflyttningar och prognoser för dess framtida utveckling.

Arbetsmarknadsproblemen är emellertid inte bara en fråga om hur människor flyttar mellan olika arbetsplatser och näringsgrenar och hur de inträder i respektive utträder ur de yrkesverksammas led utan också en fråga om de företeelser som styr dessa förändringar. Av grundläggande betydelse är härvid lönebildningen. Denna påverkar inte bara de anställdas och företagens uppträdande utan är dessutom av avgörande betydelse för hela den samhällsekonomiska utvecklingen.

Det har därför tett sig naturligt för IUI att ta upp problemen kring lönebildningen till behandling. Detta betyder samtidigt att vi gett oss in på ett mycket stort och dessutom föga utforskat område. Dessa förhållanden har betingat den uppläggning av undersökningen, som författaren valt och vilken inneburit att han utfört en intensivstudie av ett förhållandevis litet antal företag. Det problem han velat belysa är hur avtalsmässiga löneförändringar påverkar industriföretags handlande. Vi hoppas att genom hans undersökning en grund har kunnat läggas för fortsatta studier på detta viktiga fält.

Stockholm i april 1961
Jan Wallander


Referens:

Nabseth, Lars (1961), Löneökningars verkningar inom industrin. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se