1939–1969

Friheten möter diktatorn

JUNIKOMMITTÉN består av några svenskar, vilka i samband med att Chrusjtjov besöker Sverige vill upplysa om skillnaden mellan vårt fria samhällsskick och sovjetdiktaturens väsen. Om en sådan manifestation utebleve, skulle man med skäl i den fria världen undra över den svenska motståndsviljan mot våld och förtryck. Om t.ex. Hitler gästat vårt land under sin makts dagar och demokratin då icke givit uttryck åt sin uppfattning om nazismens våldsmentalitet, skulle detta i dag ha varit en svår belastning för oss.

I denna av Junikommittén tillsammans med Baltiska Kommittén utgivna skrift ger kända nordiska personligheter uttryck för sin inställning till de propagandabesök i de nordiska länderna, som i juni 1964 företages av den man, som för miljoner människor personifierar rättslöshet och tyranni. Därtill innehåller skriften några uppsatser med fakta om bl.a. det militärpolitiska läget i Östersjön och Sovjets deportationsverksamhet i Balticum. Även föreligger en biografisk artikel, som redogör för Chrusjtjovs karriär; hur Stalins lärjunge och förtrogne så småningom själv kom att efterträda mästaren.

I skriften återges även texten till de frihetsappeller, vilka tillsammans med undertecknarnas namn offentliggöres i samband med diktatorsbesöket.
 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se