1939–1969

Den privata konsumtionen i Sverige 1931–1965


FÖRORD

Inom Industriens Utredningsinstitut har sedan flera år pågått ett forskningsarbete rörande de långsiktiga utvecklingslinjerna inom svensk ekonomi. Som resultat av detta arbete har tidigare publicerats följande utredningar: Befolkningsutveckling och arbetskraftsförsörjning, Svenskt distributionsväsende, Svenskt transportväsende samt Inkomstfördelningen i Sverige. Den härmed framlagda undersökningen utgör ytterligare ett resultat av denna forskningsverksamhet.

Tanken bakom forskningsprogrammet har varit att man genom en diskussion och analys av de långsiktiga utvecklingstendenserna på olika områden skulle få vissa möjligheter att bedöma de framtida behoven och resurserna inom den svenska ekonomien. Med ledning härav kan man sedan diskutera de utvecklingsmöjligheter och utvecklingsproblem som kan komma att uppstå inom olika sektorer av det ekonomiska livet. I första hand har vi givetvis härvid haft i tankarna problemen inom den industriella sektorn, och de utredningar som hittills utförts har avsett att ge en bild av den ram inom vilken den svenska industrin har att verka.

Föreliggande undersökning ger en bild av den privata konsumtionens utveckling i Sverige under de senaste 25 åren samt innehåller därutöver ett försök till prognos fram till år 1965 för olika konsumtionsområden. Den vill bland annat ge ett material som kan bilda en utgångspunkt för den marknadsbedömning som måste ligga till grund för den långsiktiga planeringen inom olika industriföretag. Vi föreställer oss emellertid att dess resultat skall kunna vara av intresse även i många andra sammanhang.

 

Stockholm den 17 maj 1957.

Jan Wallander.
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se