1939–1969

Flykten från skogsbygden


FÖRORD

Flykten från landsbygden är ett slagord, som präglats under senare tiders rastlösa utveckling av industrien, samfärdseln och service-yrkena. Bland de pådrivande krafterna får man även räkna med trängtan från ensligheten till de större samhällenas lockelser av varjehanda art.

I ett företag av Uddeholms Aktiebolags natur, med dess vidsträckta skogar ända från norra Värmlands och Dalarnas gränstrakter mot Norge till södra gränsen mot Västergötland, innebär landsbygdens avfolkning ett högst påtagligt problem. Utan arbetskraft, som för varje år kan skörda vad skogen ger i avkastning, och lämna den dess vård, representera dessa vida domäner inget reellt värde. Grunden för industriell förädling, där skogens produkter ingå som råvaror, bliver undanryckt, i den mån skogens arbetskraft är otillräcklig eller saknas. Det är därför av största betydelse att få svar på sådana frågor som följande: Har skogsarbetet undervärderats? Äro de sociala förhållanden, under vilka skogsbefolkningen lever, otillfredsställande? Gäller detta endast för arbetstagare i beroendeställning eller även för den självägande jordbesuttne bonden i Klarälvsdalens skogsbygder? Och vad kan göras för yrkets höjande? Dessa och andra frågeställningar ha stimulerat skogsförvaltningen inom Uddeholms Aktiebolag till undersökningar beträffande skogens arbetskraftsproblem.

 

Uddeholm den 3 februari 1948.
Nils Danielsen

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se