1939–1969

Företagsvinster – ett samhällsintresse? En kort orientering om vinsterna och deras plats i det ekonomiska livet.

Förord

Företagens vinster har länge varit föremål för debatt. Stundom förefaller diskussionen ha blivit fastlåst i vissa positioner. Från näringslivets sida framhåller man betydelsen av goda vinster som en förutsättning för utbyggnad och förbättring av produktionsapparaten - den enda metod varigenom vår levnadsstandard kan höjas. Från en del andra håll anlägger man andra synpunkter på vinsterna och hävdar bl. a. att efterkrigstidens i regel goda vinster varit inflationsdrivande och att höga vinster leder till en försämrad löneutveckling för de anställda.

SNS har ansett det betydelsefullt att göra en elementär översikt av problem och argument i fråga om vinsterna. På SNS uppdrag har därför amanuens Göran Albinsson vid Industriens Utredningsinstitut utarbetat föreliggande redogörelse för vinsternas roll i samhällsekonomin och företagens beräkning av vinsterna. Författaren har här sammanställt delvis nytt statistiskt material om vinsternas storlek och om fördelningen av vinsterna.


Stockholm i december 1956.
Torsten Carlsson
 

Aktuell forskare

Joacim Tåg

Ämnesområde: entreprenörskap, företagsfinansiering, globalisering och riskkapital.

En av de frågor Joacim Tåg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar ägarformer och ägarbyten företagen, de anställda, och samhället?

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se