1939–1969

Industriproblem 1943


Forskningsarbetet vid Industriens Utredningsinstitut, som under det gångna året i betydande grad utvidgats, är avsett att befrämja den industriella utvecklingen. Det har därför ansetts angeläget att bland industriens folk sprida kännedom om institutets verksamhet. I stället för genom en årsberättelse i traditionell stil sker detta i form av denna årsbok, som vill ge en inblick i problem, som just nu äro föremål för institutets uppmärksamhet.

Stockholm i maj 1943.

Ingvar Svennilson.

 

Ladda ner boken

 

 

Innehåll

Näringsgrenarnas andel av folkmängd och nationalinkomst
år 1936
7
Den svenska varuförsörjningen år 1939 8
Skogsindustrims avfalls- och biprodukter,
av civilingenjör Erland Waldenström
10

Skogsmarkens arrondering i Norrland,
av professor Thorsten Streyffert

39
Om kartläggning av branschstrukturen,
av docent Ingvar Svennilson och sekreterare Folke Kristensson
46
Industriens arbetarebosläder,
av länsarkitekt Jöran Curman
52

Jordbrukspriser och levnadskostnader,
av aktuarie Gösta Ahlberg

61
Strukturella och konjunkturella inslag i våra viktigare exportindustriers utveckling efter förra världskriget,
av fil. kand. Ingvar Ohlsson
66

Dm ekonomiska omställningen i Sydamerika,
av dr. phil. Erik Heinertz

81
Kring problemet om fredskonjunkturen,
av docent Ingvar Svennilson
102

Industriens Utredningsinstitut, organisation och arbetsuppgifter,
av sekreterare Axel Iveroth

115
Publikationer utgivna av Industriens Utredningsinstitut 123


 

 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se