1939–1969

Industriproblem 1950


FÖRORD

Industriens Utredningsinstitut utgav för några år sedan en mindre publikation, Industriproblem 1943. Syftet med denna var att ge en inblick i frågor, som just då uppmärksammades av institutet, och att sprida kännedom om institutets verksamhet. Syftet med föreliggande skrift är delvis detsamma. Uppsatserna, vars författare äro anställda vid institutet, behandla emellertid vissa speciella aspekter av problem, som i institutets forskningsarbete infogas i ett större sammanhang. Uppsatssamlingen avser sålunda inte att ge en fullständig överblick över de nu aktuella arbetsuppgifterna utan de olika bidragen äro snarare att betrakta som biprodukter till forskningsarbetet, tillkomna i syfte att hos en förhållandevis bred läsekrets väcka och diskutera en del enligt institutets mening viktiga industriella frågor. I en inledande översikt ges emellertid en mera allmän orientering rörande institutets arbete.

Stockholm i oktober 1950.
Erik Dahmén
 

 

 

Innehåll

Förord 5
Ekonomiska utredningar och ekonomisk forskning till industriens tjänst. En översikt ö·ver verksamheten vid Industriens Utredningsinstitut
av docent Erik Dahmén
7
Internationell samordning och ekonomisk expansion
av professor Ingvar Svennilson
23
Befolkningsutveckling, sysselsättning och ekonomiskt framåtskridande
av fil. lic. Jonas Nordenson och pol. mag. Erik Höök
34
Arbetstidens förkortning under hundra år
av fil. kand. Gunnel Uhler
70
Skogens arbetskraftsproblem
av pol. mag. Torsten Carlsson
82
Vad är produktivitet?
av fil. lic. Erik Ruist
111
Organisatorisk struktur och mänsklig anpassning i stora företag
av fil. kand., civilekonom Herman Holm.
134

 

 

 

Aktuell forskare

Björn Tyrefors

Ämnesområde: Arbetsmarknad, diskriminering, ekonomisk historia, institutionell och politisk ekonomi, utbildning  samt utvecklingsekonomi.
 

Några av de frågor Björn Tyrefors försöker besvara i sin forskning:

  • Finns systematiska skillnader på betygssättning i skolan beroende på grupptillhörighet?
  • Vilken roll spelar incitament för nyanländas framgång på den svenska arbetsmarknaden?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se