1939–1969

Industriproblem 1960


FÖRORD

Industriens Utredningsinstitut startades år 1939 och under år 1959 uppnådde det alltså en ålder av 20 år. Det har tett sig naturligt att markera denna jämna födelsedag med en årsbok som kan ge en föreställning om arten av den utredningsverksamhet som bedrives vid institutet. I denna skrift redogör därför olika forskare för resultat som de nått i sitt arbete inom institutet. I en inledande uppsats lämnar institutets ordförande en redogörelse för institutets utveckling och verksamhetens nuvarande inriktning och målsättning.

En avslutande sammanställning återger vissa uppgifter om institutets styrelse och nuvarande och förutvarande personal.
 

Stockholm den 15 jan. 1960
Jan Wallander 

 

Innehåll

Förord 7
Industriens Utredningsinstitut 1939-1959
av tekn. dr MARCUS WALLENBERG
9
Industriens finansiering under 1950-talet
av professor ERIK DAHMÉN
17
Företagsbeskattningsproblem
av docent LEIF MUTÉN
46
Välfärdsstat eller välståndsstat?
av fil. lic. ERIK HÖÖK
72
Input-output-undersökning för verkstadsindustrin
av fil. lic. BENGT HÖGLUND
84
Upprättande och användning av försäljningsprognoser
av pol. mag. och civ.-ekonom LARS NABSETH
101
Arbetskraftens rörlighet
av fil. lic. BENGT G. RUNDBLAD
117
Framtidsperspektiv för den svenska skogsindustrin
av professor RAGNAR BENTZEL
132
Regionala befolkningsprognoser - en studie av
befolkningens fördelning 1975
av docent ODD GULBRANDSEN
147
Produktions- och produktivitetsutveckling inom industrin
under efterkrigstiden
av pol. mag. GÖRAN AHRSJÖ och fil. kand. CLAES
LAGERKVIST.
161
Personalia 179
Förteckning över utgivna publikationer 183


 

 

 

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

 • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
 • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

 • 9
  Dec

  TBA

  Forskarseminarier

  Paolo Sodini Swedish House of Finance, Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se