1939–1969

Näringslivet inför freden


FÖRORD

Företagsekonomiska föreningen, Svenska ekonomföreningen, Svenska teknologföreningens avdelning för industriell ekonomi och organisation samt Industriens utredningsinstitut anordnade den 28 januari en konferens i Stockholm kring ämnet »Näringslivet inför freden». I en rad anföranden belystes därvid de fredsförberedelser, vilka utföras centralt dels av statliga organ och dels av näringslivets egna organisationer. Där jämte redogjorde ett antal industrimän för hur de förbereda omställningen inom sina företag.

Industriens utredningsinstitut har velat ge spridning åt de synpunkter som framfördes vid konferensen genom publicering av denna skrift, innehållande referat av de olika talarnas inlägg.

 

 

Innehåll

Hälsningsanförande
av professor GERHARD TÖRNQVIST
7
Den statliga efterkrigsplaneringen,
av statssekreterare DAG HAMMARSKJÖLD
10
Arbetsmarknadsorganen och näringslivet,
av landshövding ARTHUR THOMSON
26
Industriens fredsberedskap,
av direktör GUSTAF SÖDERLUND
51
Industriföretagens efterkrigsplanering,
av direktör AXEL ENSTRÖM, Holmsunds AB
71
av direktör ASSAR GABRIELSSON, AB Volvo 78
av direktör CARL JACOBSSON, AB Svenska Metallverken 85
av direktör SVERRE SOHLMAN, AB Bofors 92
av disponent CHR. VON SYDOW, Holmens Bruks & Fabriks AB 100


 

 

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se