1939–1969

Näringslivet inför freden


FÖRORD

Företagsekonomiska föreningen, Svenska ekonomföreningen, Svenska teknologföreningens avdelning för industriell ekonomi och organisation samt Industriens utredningsinstitut anordnade den 28 januari en konferens i Stockholm kring ämnet »Näringslivet inför freden». I en rad anföranden belystes därvid de fredsförberedelser, vilka utföras centralt dels av statliga organ och dels av näringslivets egna organisationer. Där jämte redogjorde ett antal industrimän för hur de förbereda omställningen inom sina företag.

Industriens utredningsinstitut har velat ge spridning åt de synpunkter som framfördes vid konferensen genom publicering av denna skrift, innehållande referat av de olika talarnas inlägg.

 

 

Innehåll

Hälsningsanförande
av professor GERHARD TÖRNQVIST
7
Den statliga efterkrigsplaneringen,
av statssekreterare DAG HAMMARSKJÖLD
10
Arbetsmarknadsorganen och näringslivet,
av landshövding ARTHUR THOMSON
26
Industriens fredsberedskap,
av direktör GUSTAF SÖDERLUND
51
Industriföretagens efterkrigsplanering,
av direktör AXEL ENSTRÖM, Holmsunds AB
71
av direktör ASSAR GABRIELSSON, AB Volvo 78
av direktör CARL JACOBSSON, AB Svenska Metallverken 85
av direktör SVERRE SOHLMAN, AB Bofors 92
av disponent CHR. VON SYDOW, Holmens Bruks & Fabriks AB 100


 

 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se