1939–1969

Norrlands arbetskraftsbalans

Föreliggande arbete har ursprungligen planlagts som ett led i den inom Industriens Utredningsinstitut utförda norrlandsutredningen. Tanken har varit att det skulle bilda ett komplement till de samtidigt utförda undersökningarna angående skogarnas avkastning och industriens utveckling i Norrland. Det har sedermera visat sig sammanfalla med den statliga norrlandskommittens intressen att få undersökningen utförd som ett underlag för dess bedömning av olika norrländska problem.

För att komma till större klarhet om den framtida norrländska arbetskraftsbalansen fordras en rad kompletterande utredningar, framför allt angående betingelserna för näringslivets utveckling.
Inom en icke avlägsen framtid bör man även ha tillgång till färskare, mera ingående och tillförlitliga uppgifter angående den norrländska befolkningens sysselsättning. Det har emellertid ansetts vara av värde att nu framlägga de resultat, som kunnat uppnås på basis av förefintligt material. Framställningen får dessutom måhända ett visst värde som ett försök att visa, hur undersökningar av detta slag kunna genomföras för olika regioner inom landet. Sådana undersökningar komma att bli av särskild betydelse, när det gäller att i en tid av knapphet på arbetskraft bedöma näringslivets lokala utveckling.
 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se