1939–1969

Svenskt distributionsväsende


Inledning

Näringslivets utveckling under de senaste decennierna har lett till att distributionsverksamheten kommit att spela en allt större roll. En större del av samhällets resurser tas i anspråk för distribution av varor nu än i förhållande till tidigare, och problemen om distributionskostnadernas storlek har trängt ut i allt vidare kretsar. Föreliggande arbetes huvudsyfte är att söka ge en bild av vissa väsentliga sidor av varuhandelns struktur samt att söka analysera skeendet inom varuhandeln på ett sådant sätt, att de mera långsiktiga strukturella utvecklingstendenserna framträder. Framför allt kommer därvid frågan om hur dylika tendenser kan antas återspegla sig i varuhandelns framtida behov av produktionsresurser, främst arbetskraft, att beaktas.

Någon direkt diskussion av kostnadernas och marginalernas storlek och fördelning inom varuhandeln kommer däremot icke att föras. Därvid är det självfallet inte meningen att på något vis underskatta dessa storheters betydelse för en förståelse av distributionsverksamheten. Många problem inom distributionssfären analyseras utan tvivel bäst med utgångspunkt från kostnadssidan. Vissa betydelsefulla förändringar i varuhandelns struktur synes emellertid med fördel kunna förklaras utifrån andra förhållanden än pris- och kostnadsrelationerna.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se