1939–1969

Svenskt transportväsende


Inledning

 

Transportväsendet i samhällsekonomien

Vid en överblick av utvecklingen i de expanderande industriländerna framstår tillväxten av de produktion och konsumtion kompletterande näringsgrenarna, allmänt sammanfattade med namnet servicenäringarna, som ett av de mest karakteristiska dragen. Ett uttryck för denna tillväxt är att en växande del av samhällets resurser successivt kommit att inriktas på dessa näringar under de senaste decennierna. En av de viktigaste sektorerna inom servicenäringarna utgör transportväsendet. Ett välutvecklat transportväsende har i allt högre grad blivit en nödvändig beståndsdel i det moderna samhället. Arbetsfördelning med specialisering och massproduktion förutsätter omfattande varutransporter. Människornas behov att resa har i takt med den stigande levnadsstandarden successivt blivit allt större. Transportbehoven i samhället har ökat i något snabbare takt än produktion och konsumtion och tagit en allt större del av de samlade produktionsresurserna i anspråk. Omvänt kan sägas att tillväxten av samhällets produktionsresurser gjort det möjligt att inrikta en större del för utbyggnad och utveckling av transportväsendet.

 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se