1939–1969

Vår folkförsörjning i avspärrningstider, band 2


FÖRORD

Under titeln "Vår folkförsörjning i avspärrningstider" utgav Industriens Utredningsinstitut i samråd med Radiotjänst i början av innevarande år ett antal radioanföranden, som avsåga att, belysa det försörjningsläget med särskild hänsyn till förhållandena inom vår utrikeshandel och vår industriella produktion. I den nu föreliggande andra delen av detta arbete har till behandling upptagits övriga näringsgrenars problem och behovet av statsfinansernas och konsumtionens anpassning till det läge som inträtt genom avspärrningen.

Industriens Utredningsinstitut begagnar tillfället uttala sitt tack till respektive föreläsare, som för ändamålet ställt sina manuskript till förfogande, även som till bibliotekarie Harald Nordström i Radiotjänst för det bistånd, denne lämnat Institutet vid arbetets redigering.

Stockholm i maj 1941.
 

 

Innehåll

Nya produktionsinriktningar inom jordbruket,
av chefen för Statens Livsmedelskommissions produktionsavdelning, professor Åke Åkerman
5
Transportväsendet och krisläget,
av Ordföranden i Statens Transportkommission, f. d. generaldirektören Axel Granholm
14
Avspärrningskrisen och arbetslösheten,
av fil. lic. Torsten Gårdlund
24
Ransoneringen och livsmedelsläget,
av fil. lic. Mauritz Bonow
32
Bränsleproblemet i avspärrningstider,
av ordföranden i Statens Bränslekommission, jägmästaren Erik Lundh
44
Konsumtionens anpassning,
av docenten Karin Kock
57
Folkkost i kristid,
av föreståndaren för Statens Institut för folkhälsan, professor Ernst Abramson
67
Prisövervakningen,
av vice ordföranden i Statens Priskontrollnämnd, docenten Erik Lundberg
77
StatshushåIl och folkhushåll,
av statsrådet och chefen för Kungl. Finansdepartementet Ernst Wigforss
88


 

 

Aktuell forskare

Fredrik Heyman, docent.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, digitalisering, globalisering, internationell handel, internationella investeringar, teknisk förändring och utveckling.

Några av de frågor Fredrik Heyman försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas sysselsättning och löner av globalisering?
  • Hur påverkas anställda och företag av uppköp?
  • Vilka effekter har utländska direktinvesteringar och multinationella företag på svensk arbetsmarknad?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se