1970–1999

Handelshinder och handelspolitik: studier av verkningar på svensk ekonomi


Tillkomsten av EEC och EFTA och den gemensamma marknadens utvidgning har inneburit en omfattande reduktion av tullar och importkvoteringar. Vilka konsekvenser har detta fått?

I denna undersökning studeras verkningarna av handelshinder på handelns omfattning och sammansättning samt på produktionsstruktur och resursfördelning. Därvid behandlas dels traditionella handelspolitiska medel såsom tullar och kvoteringar dels vissa andra ic

e-tariffära handelshinder bland vilka kan nämnas tekniska handelshinder och diskriminerande offentlig upphandling.
De restriktiva åtgärdernas omfattning och utveckling över tiden jämförs mellan branscher. Vidare studeras i vilken mån varor och branscher med av handelshinder skyddad hemmamarknad har gemensamma produktionstekniska egenskaper. Olika metoder att mäta effekterna av förändringar i handelshindrens höjd tillämpas på verkningarna av EEC:s och EFTA:s tillkomst på den svenska handelns omfattning och inriktning. Slutligen bedöms handelspolitikens effekter på produktivitetstillväxten i den svenska industrin.
 

Aktuell forskare

Erik Prawitz

Ämnesområden: Ekonomisk historia, innovation, politisk ekonomi och utvecklingsekonomi

Några av de frågor Erik Prawitz försöker besvara i sin forskning:

  • Hur kan emigration påverka ekonomisk och politisk utveckling i sändarländer?

  • I vilken omfattning kan nya teknologier, så som järnvägar och elektricitet, påverka regional ekonomisk utveckling?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se