1970–1999

IUIs långtidsbedömning 1976 – Bilagor


I denna volym redovisas en del av det omfattande material som framkommit vid arbetet med IUI:s långtidsbedömning 1976.

Långtidsbedömningen syftar till att ge ett bredare underlag för debatten om den långsiktiga ekonomiska politikens utformning. Den tar upp en rad centrala frågor till behandling: Hur snabbt kan man uppnå jämvikt i bytesbalansen? Vilken resurstillväxt i ekonomin är möjlig att realisera? Hur skall produktionsresultatet fördelas mellan olika ändamål, t.ex. mellan privat och offentlig konsumtion? Vilka ekonomisk-politiska medel finns för att genomföra olika utvecklingsalternativ?

I dessa bilagor till huvudtexten presenteras bl.a. utförligt de ekonometriska modeller som spelat en central roll för bedömningarna men endast beskrivits översiktligt i huvudtexten. Vidare redovisas olika specialanalyser, däribland en prognos över tillgång och efterfrågan på bostäder och en analys av energifrågornas roll i industrins strukturomvandling.
 

Aktuell forskare

Erik Prawitz

Ämnesområden: Ekonomisk historia, innovation, politisk ekonomi och utvecklingsekonomi

Några av de frågor Erik Prawitz försöker besvara i sin forskning:

 • Hur kan emigration påverka ekonomisk och politisk utveckling i sändarländer?

 • I vilken omfattning kan nya teknologier, så som järnvägar och elektricitet, påverka regional ekonomisk utveckling?

IFN kalendarium

 • 23
  Okt

  Makro 2018

  Externa aktiviteter

  Åsa Hansson

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se