1970–1999

Det svenska experimentet.


Institutioner och politik har varit relativt experimentellt inriktade i Sverige. En del av dessa experiment kan också vara relevanta för andra utvecklade länder, positivt eller negativt. Därför bör Sverige kanske inte enbart betraktas som ett litet land i Europas utkant utan också som ett fullskaligt ekonomiskt och socialt laboratorium. Boken diskuterar erfarenheterna av dessa experiment, d.v.s. av de ekonomisk-politiska åtgärderna i Sverige efter andra världskriget, med tonvikt på perioden efter omkring 1970.

I Det svenska experimentet analyserar Assar Lindbeck det ekonomiska och sociala systemet i Sverige med utgångspunkt från ett antal institutionella särdrag, genom vilka Sverige har skilt sig från andra utvecklade länder. Dessa särdrag rör framför allt ansvarsuppdelningen mellan den privata och den offentliga sektorn, särskilt när det gäller ekonomisk trygghet, sysselsättning, inkomstfördelning, konsumtion och investeringar. Författaren ställer till sist frågan: Är det svenska experimentet gradvis på väg att avvecklas, och i så fall varför?

Det svenska experimentet är skriven på ett lättillgängligt språk utan svåra fackuttryck. Den bör vara av största intresse såväl for professionella ekonomer, studerande i nationalekonomi som samhällsintresserade läsare i allmänhet.

Boken publicerades först på engelska under titeln The Swedish Experiment (1997). Den svenska upplagan är aktualiserad i text, tabeller och diagram.
 

Aktuell forskare

Erik Prawitz

Ämnesområden: Ekonomisk historia, innovation, politisk ekonomi och utvecklingsekonomi

Några av de frågor Erik Prawitz försöker besvara i sin forskning:

 • Hur kan emigration påverka ekonomisk och politisk utveckling i sändarländer?

 • I vilken omfattning kan nya teknologier, så som järnvägar och elektricitet, påverka regional ekonomisk utveckling?

IFN kalendarium

 • 23
  Okt

  Makro 2018

  Externa aktiviteter

  Åsa Hansson

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se