1970-1999

Industritjänstemännens lönestruktur


I denna skrift presenteras resultaten av en undersökning av lönestrukturen för industritjänstemän med högre utbildning. Undersökningen har baserats på lönestatistik från Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Civilingenjörsförbund.

I undersökningen studeras hur lönen varierar med åldern. Lönestatistik beskriver vanligen sambandet mellan lön och ålder ett visst år. Den ger således endast löneuppgifter för olika individer vid en och samma tidpunkt. I denna undersökning används en modell för att bestämma löneutvecklingen över livscykeln för en individ eller grupp av individer. Med hjälp av modell och lönestatistik skattas livslöneutvecklingen före och efter skatt för tjänstemannagrupper med olika utbildning.

Undersökningen visar också i vilken utsträckning individuella löneskillnader kan förklaras av sådana faktorer som ålder, utbildning, befattningsnivå, arbetsområde och industrigren.

I en särskild studie analyseras begynnelselönernas känslighet för situationen på arbetsmarknaden. Denna studie ger underlag för en bedömning av hur den högre utbildningens kraftiga expansion kommer att inverka på tjänstemannalönerna.
 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se