1970-1999

Stålverk 80: ekonomi och politik

Förord

Det är inte sa vanligt att Industriförbundet engagerar sig i en allmän debatt om ett enskilt investeringsprojekt. Nar det galler Stålverk 80 har vi emellertid gjort det genom att be Erik Ruist, Ingemar Ståhl och Lars Wohlin göra en förutsättningslös utredning av projektet i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Ett viktigt skäl till att Industriförbundets styrelse ville få till stånd en sådan utredning var att beslutet skulle fattas i en politisk process, där marknadens alla korrigeringsmekanismer var satta ur spel. Stålverk 80 skulle inte komma att utsättas för den projektgranskning och lönsamhetsvärdering som vanligen sker av olika marknadsparter när det gäller stora investeringsprojekt.

Vidare stod det klart redan nar debatten om Stålverk 80 for 1 1/2 - 2 år sedan så sakta började ta fart, att en rad samhällsekonomiska argument skulle komma att få stor betydelse for beslutet. Vi tyckte då att det var viktigt att som underlag för den debatten fanns ett offentligt utredningsmaterial som sa långt möjligt försökte specificera de samhällsekonomiska konsekvenserna. Eftersom det var uppenbart att projektets upphovsman inte ämnade presentera en sådan utredning tog vi i stället initiativet till den.

De preliminära rapporter som Ruist, Ståhl och Wohlin presenterade förra våren gav också upphov till en intensiv allmän debatt, som vi tror varit värdefull inte bara för den fortsätta utvecklingen av Stålverk 80-projektet utan också utifrån mer allmänna utgångspunkter. I framtiden får vi nog räkna med att andra liknande situationer kommer att uppstå. Vi är därför glada för att författarna velat sammanställa, komplettera och utveckla sina tidigare rapporter och presentera sin utredning i föreliggande bok.

Innan jag lämnar över ordet återstår bara för mig att understryka att författarna själva står för de synpunkter och förslag som framförs i utredningen.

Stockholm i juni 1975
Axel Iveroth 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se