1970-1999

Handelshinder och handelspolitik: studier av verkningar på svensk ekonomi


Tillkomsten av EEC och EFTA och den gemensamma marknadens utvidgning har inneburit en omfattande reduktion av tullar och importkvoteringar. Vilka konsekvenser har detta fått?

I denna undersökning studeras verkningarna av handelshinder på handelns omfattning och sammansättning samt på produktionsstruktur och resursfördelning. Därvid behandlas dels traditionella handelspolitiska medel såsom tullar och kvoteringar dels vissa andra ic

e-tariffära handelshinder bland vilka kan nämnas tekniska handelshinder och diskriminerande offentlig upphandling.
De restriktiva åtgärdernas omfattning och utveckling över tiden jämförs mellan branscher. Vidare studeras i vilken mån varor och branscher med av handelshinder skyddad hemmamarknad har gemensamma produktionstekniska egenskaper. Olika metoder att mäta effekterna av förändringar i handelshindrens höjd tillämpas på verkningarna av EEC:s och EFTA:s tillkomst på den svenska handelns omfattning och inriktning. Slutligen bedöms handelspolitikens effekter på produktivitetstillväxten i den svenska industrin.
 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se