1970-1999

Handelshinder och handelspolitik: studier av verkningar på svensk ekonomi


Tillkomsten av EEC och EFTA och den gemensamma marknadens utvidgning har inneburit en omfattande reduktion av tullar och importkvoteringar. Vilka konsekvenser har detta fått?

I denna undersökning studeras verkningarna av handelshinder på handelns omfattning och sammansättning samt på produktionsstruktur och resursfördelning. Därvid behandlas dels traditionella handelspolitiska medel såsom tullar och kvoteringar dels vissa andra ic

e-tariffära handelshinder bland vilka kan nämnas tekniska handelshinder och diskriminerande offentlig upphandling.
De restriktiva åtgärdernas omfattning och utveckling över tiden jämförs mellan branscher. Vidare studeras i vilken mån varor och branscher med av handelshinder skyddad hemmamarknad har gemensamma produktionstekniska egenskaper. Olika metoder att mäta effekterna av förändringar i handelshindrens höjd tillämpas på verkningarna av EEC:s och EFTA:s tillkomst på den svenska handelns omfattning och inriktning. Slutligen bedöms handelspolitikens effekter på produktivitetstillväxten i den svenska industrin.
 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se