1970-1999

IUI:s långtidsbedömning 1976 – Utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980


FÖRORD

Syftet med IUI:s långtidsbedömning är att tjäna som ett underlag för diskussion om den ekonomiska politikens utformning när det gäller långsiktiga avvägningsfrågor rörande resurstillväxt och fördelning av produktionsresultatet. IUI har under årens lopp utarbetat ett antal långtidsutredningar rörande den industriella utvecklingen i Sverige för de statliga långtidsutredningarnas räkning. Den här presenterade långtidsbedömningen skall delvis ses som en fortsättning av detta arbete. Erfarenheten visar att det är svårt att bedöma utvecklingen inom hela industrin och i enskilda branscher, om analysen inte integreras med en konsistent bedömning av utvecklingen av hela ekonomin. När därför IUI:s industribedömning inte längre är en integrerad del av den statliga långtidsutredningen har vi ansett det önskvärt att göra en fristående analys av möjliga utvecklingsvägar för hela den svenska ekonomin.

Institutets långtidsbedömningsarbete syftar till att integrera det analys och prognosarbete som görs vid institutet på skilda delområden, såsom prognoser för den privata konsumtionen, energiprognoser, analyser av skatteutvecklingen, branschbedömningar etc. Förhoppningen är också att institutet kan bidra med att utveckla metodiken som används i modeller för prognoser på medellång sikt.

...

 

Stockholm i mars 1976
Lars Wohlin
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se