1970-1999

IUI:s långtidsbedömning 1976 – Utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980


FÖRORD

Syftet med IUI:s långtidsbedömning är att tjäna som ett underlag för diskussion om den ekonomiska politikens utformning när det gäller långsiktiga avvägningsfrågor rörande resurstillväxt och fördelning av produktionsresultatet. IUI har under årens lopp utarbetat ett antal långtidsutredningar rörande den industriella utvecklingen i Sverige för de statliga långtidsutredningarnas räkning. Den här presenterade långtidsbedömningen skall delvis ses som en fortsättning av detta arbete. Erfarenheten visar att det är svårt att bedöma utvecklingen inom hela industrin och i enskilda branscher, om analysen inte integreras med en konsistent bedömning av utvecklingen av hela ekonomin. När därför IUI:s industribedömning inte längre är en integrerad del av den statliga långtidsutredningen har vi ansett det önskvärt att göra en fristående analys av möjliga utvecklingsvägar för hela den svenska ekonomin.

Institutets långtidsbedömningsarbete syftar till att integrera det analys och prognosarbete som görs vid institutet på skilda delområden, såsom prognoser för den privata konsumtionen, energiprognoser, analyser av skatteutvecklingen, branschbedömningar etc. Förhoppningen är också att institutet kan bidra med att utveckla metodiken som används i modeller för prognoser på medellång sikt.

...

 

Stockholm i mars 1976
Lars Wohlin
 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
  • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
  • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
  • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se