1970-1999

IUIs långtidsbedömning 1976 – Bilagor


I denna volym redovisas en del av det omfattande material som framkommit vid arbetet med IUI:s långtidsbedömning 1976.

Långtidsbedömningen syftar till att ge ett bredare underlag för debatten om den långsiktiga ekonomiska politikens utformning. Den tar upp en rad centrala frågor till behandling: Hur snabbt kan man uppnå jämvikt i bytesbalansen? Vilken resurstillväxt i ekonomin är möjlig att realisera? Hur skall produktionsresultatet fördelas mellan olika ändamål, t.ex. mellan privat och offentlig konsumtion? Vilka ekonomisk-politiska medel finns för att genomföra olika utvecklingsalternativ?

I dessa bilagor till huvudtexten presenteras bl.a. utförligt de ekonometriska modeller som spelat en central roll för bedömningarna men endast beskrivits översiktligt i huvudtexten. Vidare redovisas olika specialanalyser, däribland en prognos över tillgång och efterfrågan på bostäder och en analys av energifrågornas roll i industrins strukturomvandling.
 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
  • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
  • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
  • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se