1970-1999

Utländska direkta investeringar i Sverige


Vilka faktorer har bestämt utländska företags investeringar i Sverige? Detta är huvudfrågan i denna bok. De multinationella företagens investeringar i Sverige expanderade snabbt under 1960 och 1970-talen medan en avmattning har skett under senare år.

Varför är det utländska och inhemska företag som svarar för en viss del av svensk industriproduktion?

Varför producerar utländska företag i Sverige i stället för att exportera sina varor till vårt land?

Varför har de utländska direkta investeringarna i Sverige mattats av de senaste åren och hur kan investeringarna tänkas utvecklas i framtiden?

Vilken betydelse har de svenska multinationella företagen för omfattningen av de utländska multinationella företagens inflytande i svensk industri?

Dessa frågor besvaras med hjälp av en av IUI genomförd enkätundersökning av utländska företag i Sverige. I utredningen redovisas dessa företags inflytande i skilda branscher i svensk industri, deras länderursprung, forsknings- och utvecklingsverksamhet, export- och importverksamhet etc, samt också vilka enskilda industriföretag i Sverige som är utlandsägda och vilka utländska multinationella företag som svarar för detta ägande.
 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
  • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
  • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
  • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se