1970-1999

Att välja 80-tal. IUI:s långtidsbedömning 1979.


Under 1970-talet har den svenska ekonomiska utvecklingen bromsats upp. Hur ser denna utveckling ut i ett längre historiskt perspektiv? Hur stor är egentligen den strukturella anpassning som krävs i den svenska ekonomin? Vad betyder det nu pågående konjunkturuppsvinget i detta sammanhang?

Kommer det att bli arbetslöshet eller brist på folk under 80-talet? Hur går det med inflationen? Kommer den att störa tillväxten i framtiden?

Hur ser lönsamheten i industrin ut, och vad kan vi vänta oss framöver? Har industrin investerat fel under efterkrigstiden?

I vilken utsträckning kan vi skylla dagens problem på den offentliga sektorns tillväxt? Hur kommer denna sektor att utvecklas i framtiden? Hur ser ett finansieringssystem för den offentliga sektorn som befrämjar ekonomisk tillväxt ut?

I vilka avseenden påverkas utvecklingen under 80-talet av de närmaste årens val av ekonomisk politik?

Dessa och många andra frågor diskuteras i IUI:s nya långtidsbedömning.
 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
  • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
  • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
  • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se