1970-1999

Att välja 80-tal. IUI:s långtidsbedömning 1979.


Under 1970-talet har den svenska ekonomiska utvecklingen bromsats upp. Hur ser denna utveckling ut i ett längre historiskt perspektiv? Hur stor är egentligen den strukturella anpassning som krävs i den svenska ekonomin? Vad betyder det nu pågående konjunkturuppsvinget i detta sammanhang?

Kommer det att bli arbetslöshet eller brist på folk under 80-talet? Hur går det med inflationen? Kommer den att störa tillväxten i framtiden?

Hur ser lönsamheten i industrin ut, och vad kan vi vänta oss framöver? Har industrin investerat fel under efterkrigstiden?

I vilken utsträckning kan vi skylla dagens problem på den offentliga sektorns tillväxt? Hur kommer denna sektor att utvecklas i framtiden? Hur ser ett finansieringssystem för den offentliga sektorn som befrämjar ekonomisk tillväxt ut?

I vilka avseenden påverkas utvecklingen under 80-talet av de närmaste årens val av ekonomisk politik?

Dessa och många andra frågor diskuteras i IUI:s nya långtidsbedömning.
 

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se