1970-1999

Utrikeshandel inflation och arbetsmarknad. Specialstudier för IUI:s långtidsbedömning 1979. Del I.


Hur har de svenska marknadsandelarna på världsmarknaderna egentligen utvecklats under senare år, och hur beror vår export av inhemska förhållanden och omvärldsutvecklingen?

Hur påverkar inflation och resursutnyttjande varandra och hur kommer penningmängden och den ekonomiska politiken in i sammanhanget? Bestäms den svenska inflationen i omvärlden eller kan vi föra vår egen inflationspolitik?

Under 70-talet har arbetskraftsutbudets sammansättning förändrats på ett påtagligt sätt; kvinnornas förvärvsbenägenhet har starkt ökat medan männens AK-tal minskat. Vilka faktorer påverkar arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor och män? Hur ser förvärvsarbetets fördelning över livscykeln ut? Hur konjunkturkänslig är invandringen till Sverige?

Dessa och andra viktiga frågor diskuteras ingående i denna bok med förstudier till institutets nyligen publicerade långtidsbedömning, LB 1979.
 

Aktuell forskare

Andreas Bergh, docent, välfärdsforskare

Ämnesområden:

Beteendeekonomi, Globalisering, Institutionell ekonomi, Korruption, Offentlig ekonomi, Social normer, Tillväxt, Utbildning.

Några av de frågor Andreas Bergh  försöker besvara i sin forskning:

- Varför har vissa länder utvecklat stora välfärdsstater och hur påverkar detta deras ekonomi?

- Hur uppstår sociala normer och hur förändras de?

- Hur påverkar globaliseringen människor i utvecklingsländer?

- Vad är tillväxthöjande reformer, och hur genomförs dessa?

- Hur motverkas korruptionsproblem i svenska kommuner?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se