1970-1999

1980 Byggmarknad sjöfart och varuhandel. Specialstudier för IUI:s långtidsbedömning 1979. Del 3.


I denna nya volym från IUI presenteras bedömningar av framtidsutsikterna i några viktiga samhällssektorer. Bedömningarna baseras på analyser av tidigare utveckling samt nuläge på respektive områden.

I studien Bygga och bo 1975–1985 av Göran Normann diskuteras bland annat det framtida bostadsbyggandet. Detta sker mot bakgrund av spänningarna mellan uppställda planer, behovskalkyler och marknadsekonomiska faktorer. I studien analyseras i kvantitativa termer hur olika nivåer på bostadsbyggandet återverkar på samhällsekonomin i övrigt.

I den andra studien Svensk sjöfart inför 1980-talet av Olle Renck ges en omfattande statistisk belysning av rederinäringen. Nuvarande tendenser inom internationell sjöfart diskuteras. Mot denna bakgrund analyseras ett antal aktuella problem för svensk rederinäring, som t ex tendenserna till protektionism, de höga bemanningskostnaderna och bekvämlighetsregistreringen.

Den tredje studien Varuhandelns produktion: tendenser och mätproblem av Folke Larsson innehåller prognoser för utvecklingen i varuhandelns omsättning och produktivitet. Därutöver genomförs en ingående analys av faktorer bakom den historiska produktivitetsutvecklingen. Konstruktiva förslag presenteras till förbättrade mätmetoder av varuhandelns produktion och produktivitet.
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se