1970-1999

Företagsetableringarna i Sverige under efterkrigstiden


Företagsetableringens betydelse för den industriella tillväxten under efterkrigstiden har intill för några år sedan varit relativt litet känd. En första uppgift för denna utredning var att försöka kartlägga etableringens omfattning och betydelse inom industrin, vilket skedde i en skrift som publicerades 1975 med titeln Etablering, nedläggning och industriell tillväxt i Sverige 1954-1970.

Denna andra rapport syftar till att analysera orsakerna till etableringens variationer för att därigenom bl a nå en bättre förståelse för den mekanism genom vilken branscher växer. Stora variationer har kunnat observeras i etableringens omfattning både i olika branscher och över tiden. Hur skall dessa skillnader kunna förklaras? Särskilda analyser görs av variationerna i etablering av helt nya företag och variationerna av diversifieringsetableringen (filialutläggningar av existerande företag i nya branscher).

Bland de många frågor som besvaras är: Hur påverkas etableringsförutsättningarna av expansionstakten? Vilken roll spelar etablering av nya företag i snabbväxande branscher jämfört med stagnerande branscher? Hur starkt hämmas etableringen i en bransch om kapitalkraven är höga? Hämmas också diversifieringen av höga kapitalkrav? Vilka är etableringsförutsättningarna i branscher som kräver stor andel tekniker i produktionen och marknadsföringen, branscher där vi sannolikt har komparativa fördelar? Inverkar en hög produktionskoncentration negativt på etableringen? Har etableringen under de "gyllene" 50- och 60-talen varit särskilt livlig inom innovationsbranscherna?
 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
  • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
  • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
  • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se