1970-1999

Industriell utveckling i Sverige


FÖRORD

Denna bok innehåller nio originalstudier som presenterades vid ett symposium anordnat av Industriens Utredningsinstitut i Saltsjöbaden 8-9 oktober 1979 med anledning av Marcus Wallenbergs 80-årsdag.

Under tjugofem år (1950-1975) av IUI:s fyrtioåriga tillvaro var Marcus Wallenberg ordförande i institutets styrelse. Under denna tid befästes principerna för IUI:s verksamhet och dess förankring såväl inom näringslivet och hos myndigheter som inom den akademiska forskningen.

Marcus Wallenbergs insatser for IUI har varit av grundläggande betydelse på två plan. Dels inåt: vid val av forskningsprojekt med inriktning på frågor av långsiktig och väsentlig betydelse for vårt näringsliv samt med fasthållande av principen att arbetet skulle utföras med högsta vetenskapliga standard och resultaten alltid publiceras. Dels utåt: genom sitt personliga engagemang for IUI har Marcus Wallenberg kraftfullt verkat for att skapa förståelse för värdet både för näringslivet och för samhället i stort att ha tillgång till denna fria akademi, dar forskarna, utan att tyngas av administrativa göromål eller undervisningsplikter, kan ägna sig åt att ge oss objektiv kunskap om hur en komplicerad industriell ekonomi fungerar.

...

 

Stockholm i september 1980

Erland Waldenström
Ordförande i IUI:s styrelse

Aktuell forskare

Andreas Bergh, docent, välfärdsforskare

Ämnesområden:

Beteendeekonomi, Globalisering, Institutionell ekonomi, Korruption, Offentlig ekonomi, Social normer, Tillväxt, Utbildning.

Några av de frågor Andreas Bergh  försöker besvara i sin forskning:

- Varför har vissa länder utvecklat stora välfärdsstater och hur påverkar detta deras ekonomi?

- Hur uppstår sociala normer och hur förändras de?

- Hur påverkar globaliseringen människor i utvecklingsländer?

- Vad är tillväxthöjande reformer, och hur genomförs dessa?

- Hur motverkas korruptionsproblem i svenska kommuner?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se