1970-1999

Industriell utveckling i Sverige


FÖRORD

Denna bok innehåller nio originalstudier som presenterades vid ett symposium anordnat av Industriens Utredningsinstitut i Saltsjöbaden 8-9 oktober 1979 med anledning av Marcus Wallenbergs 80-årsdag.

Under tjugofem år (1950-1975) av IUI:s fyrtioåriga tillvaro var Marcus Wallenberg ordförande i institutets styrelse. Under denna tid befästes principerna för IUI:s verksamhet och dess förankring såväl inom näringslivet och hos myndigheter som inom den akademiska forskningen.

Marcus Wallenbergs insatser for IUI har varit av grundläggande betydelse på två plan. Dels inåt: vid val av forskningsprojekt med inriktning på frågor av långsiktig och väsentlig betydelse for vårt näringsliv samt med fasthållande av principen att arbetet skulle utföras med högsta vetenskapliga standard och resultaten alltid publiceras. Dels utåt: genom sitt personliga engagemang for IUI har Marcus Wallenberg kraftfullt verkat for att skapa förståelse för värdet både för näringslivet och för samhället i stort att ha tillgång till denna fria akademi, dar forskarna, utan att tyngas av administrativa göromål eller undervisningsplikter, kan ägna sig åt att ge oss objektiv kunskap om hur en komplicerad industriell ekonomi fungerar.

...

 

Stockholm i september 1980

Erland Waldenström
Ordförande i IUI:s styrelse

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se