1970-1999

Kunskap information och tjänster – En studie av svenska industriföretag


Kunskap information och tjänster är en bok om kunskapskapitalets användning i industrin och om den ökade betydelsen av tjänsteproduktion i samhället.

Kunskap skapas i lika hög grad i företagen som i skolan. Följaktligen har den interna företagsutbildningen expanderat kraftigt i ett alltmer specialiserat och kompetenskrävande näringsliv.

En viktig fråga är hur människorna mest effektivt utbildas för den föränderliga arbetsmiljön i de moderna företagen. En varierad karriär är sannolikt den viktigaste formen av utbildning för yrkeslivet, konstaterar Gunnar Eliasson. Avancerad industriell produktion handlar till en allt mindre del om varutillverkning. Större delen gäller informationshantering i olika former; särskilt tekniskt utvecklingsarbete samt marknadsföring, som höjer produktens kvalitet och värde.

Enrico Deiaco studerar förändringen på arbetsmarknaden och efterfrågan på kompetens, med särskild inriktning på tekniker.

Tomas Pousette och Thomas Lindberg presenterar nya data över industriföretagens förändrade inriktning. Hur mycket av industriföretagens resurser satsas på annat än tillverkning? Vad bestämmer valet mellan egen produktion och inköp av tjänster?

Bo Carlsson, slutligen, jämför tjänste- och informationssamhällets utveckling i USA och Sverige, samt den annorlunda fördelningen på privat och offentlig sektor.
 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se