1970-1999

Företagets affärer vid finansiella marknadsfluktuationer

Förord

I regi av Svenska Dagbladet Executive Seminars hölls i april 1986 en konferens under rubriken "Finansiella marknadsfluktuationer och företagets affärer". Uppdraget att utforma programmet gavs åt dr Lars Oxelheim, som är en internationellt känd expert inom detta ämnesområde. Konferensen behandlade på ett konkret sätt hur företaget ska handskas med de planeringsproblem som följt med ökade finansiella fluktuationer.

Fluktuationerna på de finansiella marknaderna, dvs i valutakurser, räntor och priser, berör i högsta grad planeringen i varje enskilt företag, stort som litet, såväl på den kommersiella som finansiella sidan. Det är viktigt att knyta ihop nationalekonomin med företagsekonomin, att föra ner makroekonomin på företagsnivå.

Vi har ansett ämnet vara så viktigt att vi har velat sammanställa dokumentationen från konferensen i en bok som kan belysa vart utvecklingen är på väg. Det blir också den första i sitt slag som visar hur man ska undvika att samhällsekonomiska "problem" fortplantar sig till företagets affärer.

Alla bidragen har skrivits av experter inom sina respektive områden. Det är vår förhoppning att många ska dra nytta av vad de har att delge oss.


Stockholm i februari 1987

Göran Lindberg
VD, Svenska Dagbladets Förlag
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se