1970-1999

Företagets affärer vid finansiella marknadsfluktuationer

Förord

I regi av Svenska Dagbladet Executive Seminars hölls i april 1986 en konferens under rubriken "Finansiella marknadsfluktuationer och företagets affärer". Uppdraget att utforma programmet gavs åt dr Lars Oxelheim, som är en internationellt känd expert inom detta ämnesområde. Konferensen behandlade på ett konkret sätt hur företaget ska handskas med de planeringsproblem som följt med ökade finansiella fluktuationer.

Fluktuationerna på de finansiella marknaderna, dvs i valutakurser, räntor och priser, berör i högsta grad planeringen i varje enskilt företag, stort som litet, såväl på den kommersiella som finansiella sidan. Det är viktigt att knyta ihop nationalekonomin med företagsekonomin, att föra ner makroekonomin på företagsnivå.

Vi har ansett ämnet vara så viktigt att vi har velat sammanställa dokumentationen från konferensen i en bok som kan belysa vart utvecklingen är på väg. Det blir också den första i sitt slag som visar hur man ska undvika att samhällsekonomiska "problem" fortplantar sig till företagets affärer.

Alla bidragen har skrivits av experter inom sina respektive områden. Det är vår förhoppning att många ska dra nytta av vad de har att delge oss.


Stockholm i februari 1987

Göran Lindberg
VD, Svenska Dagbladets Förlag
 

Aktuell forskare

Niklas Elert, fil.dr.

Ämnesområden: Entreprenörskap, Tillväxt.

 

Några av de frågor Niklas Elert försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur ser samspelet mellan institutioner och entreprenörskap ut?
  • Hur stimulerar man bäst entreprenörskap och innovationer?
  • Vad är snabbväxande företag och var finns de?
  • Kan man lära sig entreprenörskap?
  • Vad får företag att starta och växa?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se