1970-1999

Det svenska experimentet.


Institutioner och politik har varit relativt experimentellt inriktade i Sverige. En del av dessa experiment kan också vara relevanta för andra utvecklade länder, positivt eller negativt. Därför bör Sverige kanske inte enbart betraktas som ett litet land i Europas utkant utan också som ett fullskaligt ekonomiskt och socialt laboratorium. Boken diskuterar erfarenheterna av dessa experiment, d.v.s. av de ekonomisk-politiska åtgärderna i Sverige efter andra världskriget, med tonvikt på perioden efter omkring 1970.

I Det svenska experimentet analyserar Assar Lindbeck det ekonomiska och sociala systemet i Sverige med utgångspunkt från ett antal institutionella särdrag, genom vilka Sverige har skilt sig från andra utvecklade länder. Dessa särdrag rör framför allt ansvarsuppdelningen mellan den privata och den offentliga sektorn, särskilt när det gäller ekonomisk trygghet, sysselsättning, inkomstfördelning, konsumtion och investeringar. Författaren ställer till sist frågan: Är det svenska experimentet gradvis på väg att avvecklas, och i så fall varför?

Det svenska experimentet är skriven på ett lättillgängligt språk utan svåra fackuttryck. Den bör vara av största intresse såväl for professionella ekonomer, studerande i nationalekonomi som samhällsintresserade läsare i allmänhet.

Boken publicerades först på engelska under titeln The Swedish Experiment (1997). Den svenska upplagan är aktualiserad i text, tabeller och diagram.
 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se