1970-1999

Företagaren i välfärdssamhället. SNS Konjunkturrådsrapport 1998


Omvärldsförändringar och nya teknologiska förutsättningar håller på att förändra grundvalarna för det svenska samhällets sätt att fungera.

Vilken roll spelar globaliseringsprocessen för företagen och den ekonomiska politiken? Kunskapskapitalet blir alltmer betydelsefullt, men varför är det så svårt att få till stånd en kunskapsspridning från de högteknologiska multinationella företagen till de mindre och hemmamarknadsorienterade företagen? Hur ska utbildningssystemet kunna bidra till att arbetskraftens kompetens höjs? Och kan kunskaperna omvandlas till affärsidéer och förbättrad produktivitet? Nyföretagande och entreprenörskap blir här mer betydelsefullt, men hur skapas en god cirkel för entreprenörskap och vilka spelregler krävs för att ett bra klimat för entreprenörskap ska kunna erhållas? Den privata tjänstesektorn verkar vara den sektor som har potential för att öka sysselsättningen i framtiden, men vad krävs för att kunna ersätta egenarbete med marknadsarbete? Och hur kan lägre skatter kombineras med hög välfärd?

Att finna en tillväxtstrategi som står i samklang med omvärldsförändringarna är den ekonomiska politikens centrala uppgift. I rapporten skisseras en sådan strategi.
 

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se