1970-1999

Hur bra är världens bästa pensionssystem?


Utredningar som ligger till grund för pensionsreformer bygger vanligtvis på antaganden om den framtida demografiska och ekonomiska utvecklingen. Dessa är givetvis osäkra och därför öppna för kritik. I denna rapport jämförs i stället olika pensionssystem med utgångspunkt från den faktiska demografiska och ekonomiska utvecklingen under de senaste decennierna. Den fråga som ställs här är hur pensionerna och samhällsekonomin hade utvecklats om andra pensionssystem hade införts i stället för ATP-systemet år 1960. Beräkningar görs för personer som började sitt arbetsliv 1960 och som går i pension 2008. Eftersom den ekonomiska utvecklingen i huvudsak är känd kan beräkningarna göras med mycket större precision än när de bygger på antaganden om framtiden.

Tre pensionssystem jämförs. Det första är det pensionssystem som vi faktiskt har, ATP och folkpension. Det andra är det nya pensionssystem som ser ut att bli infört nu. Det tredje är ett helt fonderat pensionssystem där inbetalningar förvaltas i individuella konton och investeras i en blandning av statspapper, utländska aktier och svenska aktier.
 

Aktuell forskare

Niklas Elert, fil.dr.

Ämnesområden: Entreprenörskap, Tillväxt.

 

Några av de frågor Niklas Elert försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur ser samspelet mellan institutioner och entreprenörskap ut?
  • Hur stimulerar man bäst entreprenörskap och innovationer?
  • Vad är snabbväxande företag och var finns de?
  • Kan man lära sig entreprenörskap?
  • Vad får företag att starta och växa?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se