1970-1999

Hur bra är världens bästa pensionssystem?


Utredningar som ligger till grund för pensionsreformer bygger vanligtvis på antaganden om den framtida demografiska och ekonomiska utvecklingen. Dessa är givetvis osäkra och därför öppna för kritik. I denna rapport jämförs i stället olika pensionssystem med utgångspunkt från den faktiska demografiska och ekonomiska utvecklingen under de senaste decennierna. Den fråga som ställs här är hur pensionerna och samhällsekonomin hade utvecklats om andra pensionssystem hade införts i stället för ATP-systemet år 1960. Beräkningar görs för personer som började sitt arbetsliv 1960 och som går i pension 2008. Eftersom den ekonomiska utvecklingen i huvudsak är känd kan beräkningarna göras med mycket större precision än när de bygger på antaganden om framtiden.

Tre pensionssystem jämförs. Det första är det pensionssystem som vi faktiskt har, ATP och folkpension. Det andra är det nya pensionssystem som ser ut att bli infört nu. Det tredje är ett helt fonderat pensionssystem där inbetalningar förvaltas i individuella konton och investeras i en blandning av statspapper, utländska aktier och svenska aktier.
 

Aktuell forskare

Björn Tyrefors

Ämnesområde: Arbetsmarknad, diskriminering, ekonomisk historia, institutionell och politisk ekonomi, utbildning  samt utvecklingsekonomi.
 

Några av de frågor Björn Tyrefors försöker besvara i sin forskning:

  • Finns systematiska skillnader på betygssättning i skolan beroende på grupptillhörighet?
  • Vilken roll spelar incitament för nyanländas framgång på den svenska arbetsmarknaden?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se