1970-1999

Teknik och industristruktur – 70-talets ekonomiska kris i historisk belysning


Sveriges förhållandevis långsamma ekonomiska tillväxt under 1970-talet och den akuta kris vi upplevt under de senaste åren har rötter långt tillbaka i tiden. Situationen har dessutom förvärrats av kortsiktiga faktorer. Vad som hänt har likheter både med den svåra 20-talskrisen med dess krav på omfattande strukturell anpassning och med 30-talskrisen som i huvudsak berodde på en internationell lågkonjunktur. Ett nytt inslag är det skyddsnät av åtgärder som vidtagits av statsmakterna för att mildra krisens omedelbara verkningar.

en historiska analysen syftar bland annat till att öka förståelsen av den ekonomiska politikens problem på kort och lång sikt.
Det svenska näringslivets förmåga att med framgång utveckla och tillämpa ny teknik har spelat en avgörande roll för den mycket snabba industriella tillväxten sedan 1800-talets slut. Dessa frågor knyts samman med kraven på teknisk förändring och anpassningsförmåga.

Rapporten utgör resultatet av ett unikt samarbete mellan ingenjörer och ekonomer. Arbetet har utförts vid Industriens Utredningsinstitut (IUI) och ingår i studien om Sveriges tekniskt industriella kompetens som genomförs av ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Styrelsen för teknisk utveckling (STU).
 

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se