Böcker på svenska

Böcker på svenska 2000–2009

Bokutgivningen på IFN/IUI började redan 1941. Alla böcker som författats av medarbetare finns tillgängliga internt i digital form. När äganderätten så tillåter kan de även laddas ned från vår webbplats. Böckerna kan dessutom antingen beställas från respektive förlag, eller lånas från IFN.

Gustavsson, Sverker, Lars Oxelheim och Lars Pehrson, red. (2009), Hur gemensam är den europeiska gemenskapen? Europaperspektiv 2009. Stockholm: Santérus Förlag.

Henrekson, Magnus, red. (2009), IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag. 560 s.

Cramér, Per, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red. (2008), EU och den globala klimatfrågan. Europaperspektiv 2008. Stockholm: Santérus Förlag.

Skedinger, Per (2008), Effekter av anställningsskydd: vad säger forskningen? Stockholm: SNS Förlag. 143 s.

Cramér, Per, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red. (2007), EU som aktör i världen. Europaperspektiv 2007. Stockholm: Santérus Förlag.

Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2007), Entreprenörskap. Stockholm: SNS Förlag. 159 s. Beställ pocketupplaga här, beställ inbunden upplaga här. Hämta presentationsförlaga här.

Johnson, Anders (2007), Brobyggare och ifrågasättare. IUI från starten till namnbytet 1939–2006. Stockholm: IFN. 78 s.

Gustavsson, Sverker, Lars Oxelheim och Nils Wahl, red. (2006), En gränslös europeisk arbetsmarknad. Europaperspektiv 2006. Stockholm: Santérus Förlag.

Åslund, Olof, Robert Erikson, Oskar Nordström Skans och Anna Sjögren (2006), Fritt inträde? Ungdomars och invandrades väg till det första arbetet. Välfärdsrådets rapport 2006. Stockholm: SNS Förlag.

Gustavsson, Sverker, Lars Oxelheim och Nils Wahl, red. (2005), Lissabonstrategin i halvtid. Europaperspektiv 2005. Stockholm: Santérus Förlag.

Gustavsson, Sverker, Lars Oxelheim och Nils Wahl, red. (2004), EU, skatterna och välfärden. Europaperspektiv 2004. Stockholm: Santérus Förlag.

Gustavsson, Sverker, Lars Oxelheim och Nils Wahl, red. (2003), Valutaunionen, författningsfrågan och östutvidgningen. Europaperspektiv 2003. Stockholm: Santérus Förlag.

Jakobsson, Ulf, red. (2003), Därför euron – tio ekonomer om den gemensamma valutan. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Bernitz, Ulf, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red. (2002), Konkurrens på tre nivåer. Europaperspektiv 2002. Stockholm: Santérus Förlag.

Ganslandt, Mattias och Sten Nyberg (2002), Konkurrens på nya villkor. Stockholm: SNS Förlag. 110 s.

Jakobsson, Ulf (2002), Beskattning för tillväxt i en globaliserad värld. Stockholm: Stockholms Handelskammare. 52 s.

Sandström, Mikael (2002), Rätt att välja: hur konkurrens leder till bättre skolor. Stockholm: Timbro och Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten. 54 s.

Sandström, Mikael (2002), En riktig skolpeng. Stockholm: Reforminstitutet. 96 s.

Bernitz, Ulf, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red. (2001), Östutvidgning, majoritetsbeslut och flexibel integration. Europaperspektiv 2001. Stockholm: Santérus Förlag.

Bernitz, Ulf, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red. (2000), Europaperspektiv 2000. Stockholm: Nerenius och Santérus.

Lindbeck, Assar, Per Molander, Torsten Persson, Olof Petersson och Birgitta Swedenborg (2000), Politisk makt med oklart ansvar. [SNS Ekonomirådsrapport 2000.] Stockholm: SNS Förlag. 174 s.

Weibull, Jörgen (2000), Darwin och marknaden. Stockholm: Kungliga Vetenskapsakademien. 18 s.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se