2000–2009

Darwin och marknaden


Vid en högtidlighet på Kungl. Vetenskapsakademien den 20 januari 2000 utdelades till professor Jörgen W. Weibull det Söderbergska priset 1999 i ekonomi på 500 000 kr. Prissumman har ställts till förfogande av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Weibull är född 1948 och disputerade i tillämpad matematik vid Kungl. Tekniska Högskolan 1978. Han fick sin första professur i nationalekonomi år 1989 och tillträdde sex år senare sin nuvarande professur vid Handelshögskolan i Stockholm.

Jörgen Weibull har gjort viktiga insatser inom spelteorin, där han framför allt blivit internationellt känd för sin forskning rörande evolutionära spel. Sådana spel beskriver i matematisk form hur aktörer gradvis anpassar sitt beteende i strategiska situationer till tidigare erfarenheter: tillämpningarna sträcker sig från ekonomi till biologi. Weibulls Evolutionary Game Theory från 1995 är en ledande bok inom detta livaktiga forskningsområde.

Internationellt uppmärksammade är också Weibull s bidrag inom "politisk ekonomi", det forskningsområde i gränslandet mellan ekonomi och statsvetenskap som bland annat studerar drivkrafterna bakom den ekonomiska politiken. I samarbete med Assar Lindbeck har Weibull till exempel visat hur partier som tävlar om väljarnas gunst kommer att utforma offentliga transfereringsprogram.

Torsten Persson
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se