2000–2009

Darwin och marknaden


Vid en högtidlighet på Kungl. Vetenskapsakademien den 20 januari 2000 utdelades till professor Jörgen W. Weibull det Söderbergska priset 1999 i ekonomi på 500 000 kr. Prissumman har ställts till förfogande av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Weibull är född 1948 och disputerade i tillämpad matematik vid Kungl. Tekniska Högskolan 1978. Han fick sin första professur i nationalekonomi år 1989 och tillträdde sex år senare sin nuvarande professur vid Handelshögskolan i Stockholm.

Jörgen Weibull har gjort viktiga insatser inom spelteorin, där han framför allt blivit internationellt känd för sin forskning rörande evolutionära spel. Sådana spel beskriver i matematisk form hur aktörer gradvis anpassar sitt beteende i strategiska situationer till tidigare erfarenheter: tillämpningarna sträcker sig från ekonomi till biologi. Weibulls Evolutionary Game Theory från 1995 är en ledande bok inom detta livaktiga forskningsområde.

Internationellt uppmärksammade är också Weibull s bidrag inom "politisk ekonomi", det forskningsområde i gränslandet mellan ekonomi och statsvetenskap som bland annat studerar drivkrafterna bakom den ekonomiska politiken. I samarbete med Assar Lindbeck har Weibull till exempel visat hur partier som tävlar om väljarnas gunst kommer att utforma offentliga transfereringsprogram.

Torsten Persson
 

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se