2000–2009

Politisk makt med oklart ansvar - Ekonomirådets rapport 2000


Dagens konjunkturuppgång betyder inte att alla problem är övervunna. De kvarvarande problemen i Sveriges ekonomi vittnar om brister i våra politiska institutioner. Bristerna bildar ett tydligt mönster: oklar maktfördelning, bristande granskning och svagt ansvarsutkrävande.

Politisk makt med oklart ansvar är årets rapport från SNS Ekonomiråd. Författarna ingick också i Ekonomikommissionen (mer känd som Lindbeckkommissionen), som I993 kom med den uppmärksammade rapporten »Nya villkor för ekonomi och politik«. Ekonomirådet visar nu hur problemen med makt, granskning och ansvar återfinns på alla politiska nivåer, från EU över staten till landsting och kommuner. Problemen avspeglar sig i utformningen av den ekonomiska politiken, från stabiliseringspolitik till offentlig tjänsteproduktion.

Rapporten utmynnar i ett trettiotal konkreta förslag till reformer av Sveriges politiska institutioner. Dessa syftar till att förstärka medborgarinflytandet i demokratin och att skapa förutsättningar för en bättre ekonomisk utveckling.
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se