2000–2009

En riktig skolpeng


Friskolereformen är omvälvande – både ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Med den blev valfriheten plötsligt verklig för såväl elever och föräldrar som lärare. Olika pedagogiker och undervisningsmetoder har banat väg för nya sätt att arbeta som har blivit en vitamininjektion i en förstelnad struktur.

Möjligheten att välja parad med den ökade konkurrensen har bidragit till att många skolor med givna resurser ändå åstadkommer bättre resultat. Tyvärr begränsas rätten att välja av i vilken kommun man bor. Möjligheten att bedriva skola varierar också stort från en kommun till en annan. Efter drygt tio år med en kommunal skolpeng är det nu dags att bygga ut valfriheten och förbättra ytterligare med en nationell skolpeng.

Mikael Sandström ger en bakgrund till och utvärderar det som system för skolpeng vi har idag. Han pekar på svagheter som dagens ordning uppvisar, och kommer till slutsatsen att problemen nästan helt kan avhjälpas genom en statligt finansierad skolpeng. I utredningen beskriver Sandström innebörden av en nationell skolpeng och lämnar förslag till hur en övergång kan gå till.
 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se