2000–2009

Därför euron – tio ekonomer om den gemensamma valutan


Vad skulle en anslutning till den europeiska gemensamma valutan innebära för Sverige? Frågorna är många om vad som i så fall händer med priser, företag, kapital och den enskildes ekonomi. I Därför euron ger tio ekonomer, alla med en positiv grundinställning till en gemensam europeisk valuta, sin syn på dessa frågor.

En rad nya forskningsresultat visar att de positiva effekterna aven gemensam valuta för konsumenter och företag ör betydelsefulla. På ett ensidigt sätt har den svenska diskussionen om euron koncentrerats till de stabiliseringspolitiska frågorna. Fördelarna med ett utanförskap i detta avseende har därtill ofta överskattats.

I ett litet valutaområde, som det svenska, kan växelkursförändringar som styrs av de internationella kapitalrörelserna ofta skapa problem. Ju mera samstämd konjunkturen är inom euroområdet. Desto mindre betydelsefull blir också förlusten av en egen räntepolitik.
 

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se