2000–2009

Därför euron – tio ekonomer om den gemensamma valutan


Vad skulle en anslutning till den europeiska gemensamma valutan innebära för Sverige? Frågorna är många om vad som i så fall händer med priser, företag, kapital och den enskildes ekonomi. I Därför euron ger tio ekonomer, alla med en positiv grundinställning till en gemensam europeisk valuta, sin syn på dessa frågor.

En rad nya forskningsresultat visar att de positiva effekterna aven gemensam valuta för konsumenter och företag ör betydelsefulla. På ett ensidigt sätt har den svenska diskussionen om euron koncentrerats till de stabiliseringspolitiska frågorna. Fördelarna med ett utanförskap i detta avseende har därtill ofta överskattats.

I ett litet valutaområde, som det svenska, kan växelkursförändringar som styrs av de internationella kapitalrörelserna ofta skapa problem. Ju mera samstämd konjunkturen är inom euroområdet. Desto mindre betydelsefull blir också förlusten av en egen räntepolitik.
 

Aktuell forskare

Lars Calmfors, professor

Ämnesområden: Arbetsmarknad, Makroekonomi

 

Några av de frågor Lars Calmfors  försöker besvara i sin forskning:

– Orsaker till arbetslöshet

– Hur påverkar lönebildningen sysselsättning och tillväxt?

– Hur fungerar EMU ?

– Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik?

 

IFN kalendarium

  • 15
    Apr

    CANCELLED

    Forskarseminarier

    Merih Sevilir Indiana University

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se