2000–2009

Banbrytande bok om bostadssegregation, gettofiering och arbetslöshet

Boken är en unik sammanställning och korsbefruktning av den internationella forskningen inom urban ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Den hyllas unisont av de främsta ekonomerna inom respektive område.

Boken som har tagit över fem år att skriva är den första i sitt slag och vänder sig till alla, såväl forskare och studenter som beslutsfattare, som vill förstå och motverka utanförskap, segregation och arbetslöshet i utsatta bostadsområden.

Yves Zenou ger läsaren en systematisk och grundläggande verktygslåda för hur man sammanför teori och empiri inom de två olika områdena. Genom att tydligt påvisa kopplingen mellan urban fattigdom, etnisk identitet, bostadssegregation och arbetslöshet visar Zenou att problemen måste lösas tillsammans. Boken presenterar flera konkreta förslag på hur den ekonomiska politiken kan lösa frågan om utanförskap genom att satsa på både den lokala boendemiljön och arbetsmarknaden.

En sådan lösning är s.k. Enterprise Zone (EZ) program som framgångrikt testats i andra delar av Europa. Syftet är att vitalisera utsatta och segregerade områden genom att locka företag att etablera sig i områdena. De utsatta områdena kartläggs utifrån egenskaper som hög arbetslöshet, hög fattigdom, hög kriminalitet och högt antal ungdomar utan utbildning. Tanken med EZ-programmen är att minska ”avståndet”, såväl fysiskt som socialt, mellan invandrare och företag och att hjälpa invandrare att komma in på arbetsmarknaden. Policyn innebär att de företag som etablerar sig i de utsatta områdena erhåller en skattelättnad under en förutbestämd tidsperiod. I utbyte måste minst 20 till 30 procent av företagets anställda utgöras av den lokala befolkningen.
 

Några röster om boken

Så här beskrivs Urban Labour Economics av några av de internationellt mest framstående ekonomerna inom arbetsmarknadsekonomi och urban ekonomi:

”In the field of urban economics, this is exactly the kind of book that I have been waiting for… This book is a must for both urban economists and labor economists interested in cities as well as for urban policy makers.”
Masahisa Fujita, Institute of Economic Research, Kyoto University, Japan

“In recent years, Yves Zenou has been one of the pioneer match-makers for the two strands of theory. In this book he patiently develops the key ideas in each theory and shows how a rich equilibrium is obtained with explicit land use and labour frictions. It should be a standard reference both for labour economists wanting to bring land as a scarce factor in their models and for urban economists wanting to learn about the implications of search and matching frictions or efficiency wages for land use.”
Christopher Pissarides, London School of Economics

”Yves Zenou provides a lucid theoretical analysis of wage and employment determination in cities. Up to date and comprehensive in its coverage; a brilliant achievement.”
Yoram Weiss, Tel-Aviv University, Israel

 

Läs mer om boken på Cambridge University Press.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se