2010–

EU och den globala krisen

Europaperspektiv 2010

Författare: Lars Oxelheim, Lars Pehrson och Thomas PerssonMedförfattare: Rikard Bengtsson, Tony Johansson, Eleonor Kristoffersson, Jonas Ljungberg, Sophie Nachemson-Ekwall, Thomas Ordeberg, Maria Oskarson, Annina Persson, Thomas Persson, Helena Svaleryd, Göran von Sydow och Jonas Vlachos
År: 2010Antal sidor: 291Förlag: Santérus FörlagFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-7359-038-9

EU och den globala krisen Lars Oxelheim, Lars Pehrson och Thomas Persson

Hösten 2008 drabbades världen av den djupaste ekonomiska nedgången sedan 1930-talet. Vilka konsekvenser har krisen för den fortsatta ­europeiska integrationen? Kommer Europa att gå försvagat eller stärkt ur den globala krisen?

För Europas vidkommande har det inneburit kraftigt inbromsad tillväxt, stigande arbetslöshet och stora underskott i de offentliga finanserna. Regeringar och centralbanker har tvingats ta till drastiska åtgärder för att rädda bank- och finanssektorn från en kollaps. Krisdrabbade industrier, däribland bilindustrin, har fått ta del av massiva statliga stöd­åtgärder. Frågan är vilka konsekvenser krisen har för den fortsatta ­europeiska integrationen. Kommer Europa att gå försvagat eller stärkt ur den globala krisen?

Den utmaning som krisen innebär för den Europeiska Unionen ger upphov till en rad frågor: Vilka gemensamma regler bör gälla för statliga stöd­åtgärder? Hur bör regelsystem och tillsyn av banker och finansmarknader utformas? Hur kan medlemsländerna förbättra samordningen av sina ­krisåtgärder? Vilken roll har euron spelat för att mildra effekterna av krisen? Hur kommer Europas roll i den globala ekonomin och politiken att påverkas? Vad kommer att hända med förtroendet för EU bland medborgarna? Dessa är några av de frågor som behandlas i denna bok.

Detta är den trettonde årgången av årsboken Europaperspektiv. Här presenteras nio essäer av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ­ämnen, som utifrån olika angreppssätt diskuterar hur den Europeiska ­Unionen hanterat den globala krisen och bedömer vilka konsekvenser ­krisen får för marknader, rättssystem, och unionens politiska system.


Referens:

Oxelheim, Lars, Lars Pehrson och Thomas Persson, red. (2010), Europaperspektiv 2010. EU och den globala krisen. Stockholm: Santérus Förlag.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se