2010–

Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – Hot mot EU:s sammanhållning?

Europaperspektiv 2012

Författare: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim och Thomas PerssonMedförfattare: Per Skedinger m.fl.
År: 2012Antal sidor: 287Förlag: Santérus FörlagFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-7359-050-1

Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – Hot mot EU:s sammanhållning? Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim och Thomas Persson

I Europaperspektiv 2012 ger nio ledande svenska forskare inom ekonomi, statsvetenskap och juridik sin bild av hur arbetslöshet,
migrationspolitik och nationalism kan hota EU:s sammanhållning i spåren av den ekonomiska krisen. I årets volym diskuteras dynamiken mellan arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism som en avgörande framtidsfråga för EU.

Vilka konsekvenser har den stigande arbetslösheten och de växande nationalistiska strömningarna 
för migrationspolitiken i Europa? Klarar EU de motsättningar som följer när vissa medlemsländer trappar upp argumentationen för nationella särlösningar? Kommer den fria rörligheten och EU:s gemensamma arbetsmarknad att kunna upprätthållas? Räcker tilliten mellan EU-länderna för att enas om ett gemensamt regelverk kring arbetskraftsinvandringen, som både tillvaratar migranternas rättigheter och löser unionens långsiktiga demografiska underskott?

Kapitel 1. Nationell migrations-, arbetsmarknas- och socialpolitik som utmaning för den europeiska sammanhållningen
Eskil Wadensjö

Kapitel 2. I dynamiken mellan marknad och murar – EU:s migrationspolitik och den sociala sammanhållningen i Europa
Peo Hansen

Kapitel 3. EU:s framväxande regelverk om arbetskraft från tredjeland – en splittrad union på villovägar
Petra Herzfeld Olsson

Kapitel 4. Minimilöner i EU – särlösningar eller gemensam reglering
Per Skedinger

Kapitel 5. Rörlighet på bakgården – EU-gemensam reglering av papperslösa arbetstagare och deras arbetsgivare
Andreas Inghammar

Kapitel 6. Migration och utveckling – målkonfliketer och motsättningar i försöken att skapa en sammanhållen EU-politik
Lisa Pelling

Kapitel 7. Anhöriginvandring – kan en sammanhållen EU-politik byggas utifrån unionsmedborgarskapet?
Hedvig Bernitz

Kapitel 8. Radikal högerpopulism – ett hot mot EU:s sammanhållning i spåren av den ekonomiska krisen?
Jens Rydgren

Kapitel 9. Påverkar den ökade etniska mångfalden välfärdspolitiken och sammanhållningen inom EU?
Matz Dahlberg


Referens:

Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, Lars Oxelheim och Thomas Persson, red. (2012), Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – Hot mot EU:s sammanhållning? Europaperspektiv 2012. Stockholm: Santérus Förlag.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se