2010–

Blir vi sjuka av inkomstskillnader?

En introduktion till sambanden mellan inkomst, ojämlikhet och hälsa

Författare: Andreas Bergh, Therese Nilsson och Daniel Waldenström
År: 2012Antal sidor: 129Förlag: StudentlitteraturFörlagsort: Lund
ISBN: 978-91-44-08236-3

Trenden i västvärlden är tydlig: inkomsterna ökar och människors levnadsstandard förbättras – men samtidigt ökar skillnaderna mellan rika och fattiga. Vad betyder detta för vår hälsa? Innebär de ökade klyftorna att vi mår sämre och i så fall på vilket sätt? Vad säger forskningen och hur ska man veta vilken forskning som är pålitlig?

Blir vi sjuka av inkomstskillnader diskuterar hur olika mått på människors hälsa beror på hennes egen materiella levnadsstandard och på inkomstfördelningen i samhället som helhet. Författarna introducerar läsaren till relevanta teorier och gör en pedagogisk beskrivning av hur statistisk metod kan användas för att undersöka vad som påverkar folkhälsan. Deras fokus ligger på att ge läsaren de verktyg och kunskaper som krävs för att tillgodogöra sig, och kritiskt förhålla sig till, forskningen inom ämnet. Boken innehåller även en omfattande forskningsöversikt över sambandet mellan inkomstojämlikhet och folkhälsa.

Boken vänder sig främst till studenter inom folkhälsovetenskap, socialt arbete, sociologi och hälsoekonomi, men även till den som i sin yrkesutövning behöver förstå folkhälsans bestämningsfaktorer.


Läs mer på extern sida


Referens:

Bergh, Andreas, Therese Nilsson och Daniel Waldenström (2012), Blir vi sjuka av inkomstskillnader?. Lund: Studentlitteratur.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Therese Nilsson

Kontakt

Tel: 046 222 4643
Mobil: 073 396 7919
therese.nilsson@nek.l...

Daniel Waldenström

Kontakt

Tel: 08 665 4584
Mobil: 070 491 6082
daniel.waldenstrom@if...

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se