2010–

Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska

Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2013:2

Författare: Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall
År: 2013Antal sidor: 181Förlag: FritzesFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-38-23919-3

Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall


Korruption är ett stort och utbrett problem i världen. Sverige brukar klara sig bra i internationella jämförelser men det betyder inte att vi är befriade från problem. Korruption är svårt att mäta, ännu svårare att jämföra internationellt och kan ta sig svårgenomträngliga och sofistikerade former också i utvecklade demokratier. Till synes små problem kan snabbt bli stora både för samhällsekonomin och för tilltron till medborgarstyret om de inte uppmärksammas i tid.

I denna rapport till ESO diskuterar Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall korruptionen i Sverige med fokus på problem i kommunsektorn. Detta gör de bl.a. genom att studera hur korruptionen har utvecklats över tid och vilka faktorer som påverkar utvecklingen.

I rapporten konstaterar författarna att Sverige skiljer sig från jämförbara länder genom att medborgarna i större utsträckning uppfattar att det finns ett korruptionsproblem. Detta är i sig problematiskt eftersom det skadar tilltron till det demokratiska styrelseskicket. Vidare konstateras att korruptionsproblemet är större i kommunerna än i staten. Det beror bl.a. på att många kommunala uppgifter har en karaktär som gör dem särskilt sårbara för otillbörlig påverkan och generella brister i granskningen av de kommunala verksamheterna.


Referens:

Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall (2013), Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2013:2. Stockholm: Fritzes.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Richard Öhrvall

Kontakt

Mobil: 0708 845875
richard.ohrvall@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se