2010–

En bit på väg

Triumfer för liberalismen och hot mot det liberala samhället

Författare: Andreas Bergh och Gabriel EhrlingMedförfattare: Bengt Westerberg, Johan Norberg, Frida Johansson Metso, Susanna Birgersson, Pontus Braunerhjelm, Karin Zelano, Hans L Zetterberg, Emmma Söderberg Majanen, Johan E. Eklund, Nina Larsson, Håkan Tribell, Martina Lind och Lennart Nordfors
År: 2013Antal sidor: 180Förlag: Bertil Ohlin FörlagFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-980453-4-5

Har liberalismen segrat ihjäl sig? Det råder ingen tvekan om att Sverige förändrats kraftigt i liberal riktning de senaste årtiondena. De flesta skulle nog också hålla med om att förändringarna gick snabbast i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Men hur ser framtiden ut? Är liberaliseringarnas epok till ända? Har liberalismen gjort sitt och andra idéströmningar tagit över?

I En bit på väg skriver fjorton liberalt sinnade skribenter om framtiden och de utmaningar som liberalismen står inför idag. 


Läs mer på extern sida


Referens:

Bergh, Andreas och Gabriel Ehrling, red. (2013), En bit på väg – Triumfer för liberalismen och hot mot det liberala samhället. Stockholm: Bertil Ohlin Förlag.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se