2010–

Energimarknaden, ägandet och klimatet

Författare: Tommy Lundgren, Jesper Stage, Thomas Tangerås och Björn Carlén
År: 2013Antal sidor: 168Förlag: SNS FörlagFörlagsort: Stockholm
ISBN: 9789186949419

Väl fungerande energimarknader är centrala för vårt moderna samhälle. Tillgång till billig energi har starkt bidragit till den svenska ekonomins utveckling. Energimarknaderna styrs kanske mer än många andra marknader av spelregler som bestäms genom politiska beslut, bland annat genom att en stor del av den svenska el- och värmeproduktionskapaciteten samt distributionsnäten ägs av offentliga aktörer. Ägandet varierar från små lokala kommunägda producenter och distributörer till internationella stora bolag i statlig ägo. Inte sällan anförs att de kommunalt ägda energibolagen tar, eller bör ta, särskilda samhällshänsyn. 

I denna rapport diskuterar författarna ett antal frågeställningar kring de kommunala energibolagens roll och förutsättningar som varit föremål för debatt under senare år:

1. Finns det en särskild klimatpolitisk roll att spela för de kommunala energibolagen? Hur ser den i så fall ut?

2. Vilken betydelse har det för prissättning, investeringar och konkurrensen på energimarknaden om kommunala bolag tar ett bredare perspektiv än ren vinstmaximering?

3. Vilka effekter får den särskilda lagstiftning som omfattar de kommunala energibolagen?

4. Finns det några skillnader mellan hur kommunala och privata energibolag utnyttjar resurserna och anpassar sig till klimatpolitiken?


Läs mer på extern sida


Referens:

Lundgren, Tommy, Jesper Stage, Thomas Tangerås och Björn Carlén (2013), Energimarknaden, ägandet och klimatet. Stockholm: SNS Förlag.

Thomas Tangerås

Kontakt

Tel: 08 665 4526
Mobil: 070 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se

Aktuell forskare

Gabriel Heller Sahlgren Ph.D.

Ämnesområden: Hälsa, privatiseringar, skattefinansierade tjänster, utbildning

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?
  • Hur reagerar aktörer inom skolväsendet på ekonomiska incitament?
  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor.

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se