2010–

Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande

Fores Studie 2014:2

Författare: Roger Svensson
År: 2014Antal sidor: 91Förlag: ForesFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-87379-19-2

Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande Roger Svensson

Det är nu drygt 20 år sedan Lindbeckkommissio­nen kom. Ekonomikommissionen som den officiellt hette, leddes av Assar Lindbeck och satte på några månader samman en lista med förslag som sedan fick en omfattande påverkan på svensk ekonomi och för­valtning. Mitt i den rådande krisen fanns en öppenhet för större reformer och både den sittande och följande regeringen utnyttjade utrymmet. Resultaten syns idag bland annat i form av en mer marknadsinriktad ekonomi och tydligare ramar för det offentliga styret, såsom en självständig riksbank och överskottsmålet för statsbudgeten.

Här har Roger Svensson, docent i nationalekonomi, tittat på effektiviteten hos stöd till företagande, FoU och innovationer utifrån internationell forskning och svenska erfarenheter de senaste 20 åren. Han har även inkluderat de stora förändringar för företagande som har genomförts under perioden – avregleringar, pengsystem i vård­skola­omsorg, avskaffad arvsskatt med mera.

Sammantaget är förändringarna stora. Tyvärr visar det sig att många av satsningarna – även pågående – inte är optimala. I flera fall är de också dåligt utvär­derade och det är därmed svårt att se om medborgarna har fått utdelning för sina skattepengar. Roger Svens­son pekar ut en rad tänkbara reformer, bland annat att statliga riskkapitalfonder som Inlandsinnovation och Fouriertransform bör avvecklas och resurserna i stället användas för venturekapital och lån till små och riskfyllda projekt i tidigt skede. Nyligen har även Riks­revisionen och OECD riktat tydlig kritik mot de nuva­rande stödsystemen och pekat på liknande lösningar.

Det är knappast överraskande att stödsystem ofta slår fel. Myndighetsstyrning av ekonomin är sällan lika effektivt och träffsäkert som tusentals marknadsaktö­rer som ständigt omprövar sina beslut utifrån aktuell och lokal kunskap. Staten måste identifiera de områ­ den där marknaden av olika skäl inte fungerar och fokusera sina insatser där.


Referens:

Svensson, Roger (2014), Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande. Stockholm: Fores.

Roger Svensson

Kontakt

Tel: 08 665 4549
Mobil: 070 491 0166
roger.svensson@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se